Faculty

International Faculty

Amit Batla, UK
E K TAN, Singapore
Mandar Jog, Canada
Niall Quinn, UK
Susan Fox, Canada

National Faculty

Achal Shrivastava
Aditya Gupta
Ajay Garg
Anil Venkatachalan
Anu Agrawal
Asha Kishore
Bhaskar Ghosh
Charu Sankhala
Deepa Dash
Elaversi A
G. M. Wali
Guruprasad Hosurikar
H.S. Bhatoe
Hrishikesh Kumar
Kalyan Bhattacharya
Kawanjeet
L. K. Prashanth
Madhuri Behari
Manmohan Singh
Milind Sankhe
Neeraj Kumar
Netravati
Nitish Kamble
P. Wadia
Pankaj Agarwal
Paresh Doshi
Pramod Pal
Punit Agrawal
Ravi Verma
Ravi Yadav
Roop Gursahani
Roopa Ranjen
Rukmani
Rupam Borgohain
S. Dwarkanath
S. P. Gorthi
Sandeep Vaishya
Sanjay Pandey
Sanjiv CC
Satish Khadilkar
Shivam Mittal
Syam Nair
Soaham Desai
Sujith
Sumit Singh
Suresh Kumar
U. Minakshisundaram
Vikram Lele
Vinay Goyal
Vrajesh Udani